ZARZĄD

Dariusz Łukaszewicz – Prezes Zarządu

Prezes Zarządu

Andrzej Chady – Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu Andrzej Chady

Hanna Ciembka – członek Zarządu

Członek Zarządu Hanna Ciembka

Robert Kucharski – członek Zarządu

Robert Kucharski członek Zarządu