HISTORIA

Stowarzyszenie „Życie po przeszczepie” powstało w 2000 r. i było wtedy, przede wszystkim, zorganizowaniem się osób, którym przeszczepiono wątrobę w ośrodku szczecińskim w latach 1996 – 2000. Jednak niedługo potem rozszerzono działalność o pacjentów operowanych w pozostałych, krajowych ośrodkach transplantacyjnych, a także ośrodkach zagranicznych. Przez pierwsze lata stowarzyszenie skupiało się przede wszystkim na osobach po przeszczepieniu wątroby, później, po raz kolejny, rozszerzyło swoją działalność także na osoby, którym przeszczepiono inne narządy wewnętrzne.

Stowarzyszenie zrzesza ponad 300 osób z całej Polski i skupia się na kilku podstawowych kierunkach działania.

Edukacja

Zmierzająca do zmiany świadomości społeczeństwa w zakresie możliwości pobierania narządów od dawców zmarłych. Przełamywanie oporu rodzin zmarłych dawców wobec propozycji pobierania narządów do transplantacji. Celem stowarzyszenia jest przede wszystkim zapoznanie Polaków z obowiązującym w Polsce prawem i stworzonymi w nim możliwościami pobierania narządów od osób zmarłych, jak również z drogą, którą zgodnie z prawem można odmówić oddania swoich narządów do transplantacji po śmierci. Kluczową rolę w tym procesie edukacji odgrywa podjęcie świadomej decyzji o oddaniu swoich organów po śmierci. Służy temu wymyślone w naszym stowarzyszeniu „Oświadczenie woli”. Jego istotą jest nie tyle sama decyzja, która z punktu widzenia prawa nie jest potrzebna, ale rozmowa o podpisaniu „Oświadczenia...” z najbliższymi i przekazanie im swojej woli.

Pomoc osobom oczekującym na przeszczep

Poprzez możliwość bezpośrednich kontaktów z osobami po przeszczepieniu oraz samopomoc osobom potransplantacji narządów. Każdy z członków stowarzyszenia zna z własnego doświadczenia, jak bardzo trudne jest oczekiwanie na przeszczep. Postępująca choroba, coraz bardziej zagrażająca życiu i nadzieja, którą daje przeszczepienie, tworzą sytuację, w której nie każdy potrafi poradzić sobie sam lub przy pomocy rodziny. Nie każdy odważy się wtedy poszukać pomocy u specjalistów, łatwiej mu jest spróbować odnaleźć innych, którzy przeżywają lub przeżyli to samo. Podobnie rzecz się ma w przypadku osób po przeszczepieniu i ich problemów.

Dbanie o interesy pacjentów po przeszczepieniach

Typowym przykładem takich działań jest dopilnowanie, by na liście leków refundowanych w 2011 roku znalazły się istotne dla osób po przeszczepieniach leki. Stowarzyszenie działa także na rzecz edukacji swoich członków i osób chorych na temat dostępnych i nowych metod leczenia.

Stowarzyszenie jest współtwórcą Koalicji Hepatologicznej, organizacji zrzeszającej stowarzyszenia działające na rzecz osób z chorą wątrobą.
Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego