Rozliczenie za rok 2002

Wersja do wydruku   
Transakcje bezgotówkowe
l.p data nr dow. księg. opis zdarzenia kontrahent Wydatki - kwota
1. 7.01.2002 Wb nr 2 Zapłata za fakturę 168/01 aktualizacja serwisu www Profit 2000 Sp. Z oo Gorzów 610,00 zł
2.     Opłata bankowa Kredyt Bank S.A. 3,00 zł
3. 13.02.2002 Wb nr 3 Opłata za domenę www Faktura 09716/01 NASK , Warszawa 244,00 zł
4.     Opłata bankowa
Kredyt Bank S.A.
3,00 zł
5. 18.02.2002
Wb nr 5
Opłata bankowa
Kredyt Bank S.A.
40,00 zł
6. 19.02.2002
Wb nr 6
Opłata bankowa
Kredyt Bank S.A.
40,00 zł
7. 16.03.2002
Wb nr 13
Opłata bankowa
Kredyt Bank S.A.
40,00 zł
8. 31.03.2002
Wb nr 3
Opłata bankowa
Kredyt Bank S.A.
40,00 zł
9. 24.04.2002
Wb nr 9
Zapłata za fakturę 77/02 aktualizacja serwisu www
Profit 2000 Sp. z oo Gorzów
1 830,00 zł
10.     Opłata bankowa
  3,00 zł
11. 30.04.2002
Wb nr 10
Opłata bankowa
Kredyt Bank S.A.
40,00 zł
12. 31.05.2002
Wb nr 11
Opłata bankowa
Kredyt Bank S.A.
40,00 zł
13. 30.06.2002
Wb nr 13
Opłata bankowa
Kredyt Bank S.A.
40,00 zł
14. 31.07.2002
Wb nr 14
Opłata bankowa
Kredyt Bank S.A.
40,00 zł
15.
31.08.2002
Wb nr 15
Opłata bankowa
Kredyt Bank S.A.
40,00 zł
16. 30.09.2002
Wb nr 18
Opłata bankowa
Kredyt Bank S.A.
40,00 zł
17. 31.10.2002
Wb nr 24
Opłata bankowa
Kredyt Bank S.A.
40,00 zł
18. 30.11.2002
Wb nr 27
Opłata bankowa
Kredyt Bank S.A.
40,00 zł
19. 18.12.2002
Wb nr 29
Zapłata za fakturę 184/2002 rozbudowanie serwisu www
Profit 2000 Sp. z oo Gorzów
610,00 zł
20.     Opłata bankowa
  5,00 zł
21. 30.12.2002
Wb nr 30
Zapłata za fakturę 1708/s/2 druki firmowe stowarzyszenia
Sonar Sp. z oo Gorzów
1 207,80 zł
22. 31.12.2002
Wb nr 31
Opłata bankowa
Kredyt Bank S.A.
40,00 zł
Transakcje gotówkowe
23. 24.10.2002
Fak. 469
Scaner optic Pro UT 16 (na potrzeby strony www)
GOBIT Salon Mikrokomp. Gorzów
414,19 zł
24. 27.12.2002

Opłata pocztowa
  6,00 zł
Delegacje
25.   Deleg. nr 1/02
Krzysztof Pijarowski
Warszawa , Zjazd Stowarzyszenia przewóz ulotek oraz dok.ksiegowych
618,06 zł
26.   Deleg. nr 2/02
Krzysztof Pijarowski
Poznań , Seminarium na temat WZB przewóz ulotek
168,42 zł
RAZEM WYDATKI 2002 r.
6.242,47
Projektowanie stron SSI