Sprawozdanie Merytoryczne z działalności za 2005 OPP

Wersja do wydruku   

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA      Pomocy Ludziom z Uszkodzoną Wątrobą „ŻYCIE PO PRZESZCZEPIE”       za rok 2005 Organizacja Pożytku Publicznego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego sprawozdania z działalności fundacji Zarząd Główny Stowarzyszenia Pomocy Ludziom z Uszkodzoną Wątrobą “Życie po przeszczepie” przedstawia Sprawozdanie merytoryczne z działalności w roku sprawozdawczym 2004 według układu określonego w § 2 powyższego Rozporządzenia.


1/ Stowarzyszenie Pomocy Ludziom z Uszkodzoną Wątroba „Życie po przeszczepie” z siedzibą Zarządu Głównego w Skwierzynie 66-440, ul. Łąkowa 8, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000009505 i posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego od dnia 16.09.2004. NIP: 596-162-10-07, Regon 211183402.

     W roku 2005 Zarząd Główny działał w następującym składzie:

 • Prezes  - Krzysztof Pijarowski – Skwierzyna 66-440, ul. Łąkowa 8.
 • V-ce prezes  - dr Marta Wawrzynowicz-Syczewska – Szczecin 70-777, ul. Jasna 1D/4
 • V-ce prezes - dr Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska - Warszawa 01-471, ul. Pełczyńskiego 22E/39
 • Sekretarz - Robert Kęder – Otwock 05-400, ul. Sportowa 8/10 Skarbnik - Edyta Hałuszczak - Szczecin 70-123 , ul. Dunikowskiego 48/64
 • Członek - Cezary Kozłowski - Olsztyn 10-089, Iwaszkiewicza 39/23 od 6 października 2005 kolejny
 • Członek - Tadeusz Mika – 03-543 Warszawa, ul. Junkiewicza 4/128 2/ I/

Zakres działalności Stowarzyszenia to m.in.:

 • a/ propagowanie wiedzy na temat: przeszczepów wątroby jako jedynej skutecznej drogi całkowitego wyleczenia ośrodków transplantologii w kraju możliwości bezpośrednich kontaktów z ośrodkami i chirurgami zespołów transplantacyjnych
 • b/pomocy psychologicznej osobom oczekującym na przeszczep poprzez możliwość bezpośrednich kontaktów z osobami po przeszczepie
 • c/ zmiana świadomości społeczeństwa w zakresie możliwości pobierania narządów od dawców. Przełamywanie oporu rodzin osób zmarłych wobec propozycji pobierania narządów do transplantacji
 • d/ nawiązywanie kontaktów i współpraca z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi mającymi podobne cele.
 • e/uczestnictwo w akcjach profilaktyki wątroby

2 II/ Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: Prowadzenie działalności popularyzatorskiej i informacyjnej za pomocą wszystkich dostępnych mediów i technik. Przekazywanie najnowszych informacji z zakresu chorób wątroby i transplantologii kadrze medycznej pierwszego kontaktu i specjalistycznym poradniom. Współdziałanie z innymi Stowarzyszeniami, instytucjami w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. Podejmowanie innych przedsięwzięć zgodnych z prawem, które okażą się celowe dla rozwoju Stowarzyszenia.

 

III. W roku 2005 Zarząd Główny Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie”swoją uwagę skupił m.in. na :

 • 1. Stałej pracy z członkami Stowarzyszenia. Zwłaszcza oddział w Warszawie organizował raz na dwa tygodnie dyżury w szpitalu spotykając się z nowymi pacjentami oczekującymi na transplantacje i będącymi już po przeszczepie.
 • 2. Dalszemu prowadzeniu i medialnemu nagłośnieniu akcji nazwanej „Oświadczenie Woli” zaprezentowanej po raz pierwszy jesienią 2003 roku w Rokitnie. Rozesłano oraz rozdano kolejnych kilka tysięcy druków. Znakomitym kanałem dystrybucji okazała się strona www.przeszczep.pl. za, pomocą której mogliśmy dotrzeć do najdalszych zakątków kraju w tym do obszaru Polski południowej i tzw. ściany wschodniej. Nasze przedsięwzięcie zostało zauważone przez media centralne i regionalne.
 • 3. Przygotowywaniu do rozpoczęcia Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej na Rzecz Transplantacji. Rozmowy z partnerami medialnymi i partnerami finansowymi. Przygotowanie programu i umów. Pozyskiwanie środków itp.

oraz

 • 4. 26 stycznia 2005 zorganizowaliśmy w Sali Senatu Akademii Medycznej w Warszawie Ogólnopolskie Obchody Dnia Transplantacji. Wzięli w niej udział czołowi polscy transplantolodzy, pacjenci, studenci medycyny i dziennikarze. Akcja została wzmocniona przez TVP 1 i TVP 2 programami z udziałem gości a poświęconych transplantologii.
 • 5. Zorganizowaliśmy kolejną pielgrzymkę osób po przeszczepie do Gierzwałtu k/Olsztyna
 • 6. Wydaliśmy dwa numery własnego biuletynu - kwartalnika „www.przeszczep.pl”, poświeconego transplantacjom i działalności Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie”.
 • 7. Wydaliśmy jako pierwsi w Polsce pozycje książkowa „Kościół a Transplantacja” autorstwa dr ks. Grzegorza Kniazia w ramach „biblioteki Wiedzy o transplantacji”, która została uznana przez prasę Rzeczpospolitę i Gazetę Wyborczą jako publikacja pionierska w naszym kraju
 • 8. Nawiązaliśmy skuteczny dialog z Episkopatem Polski w zakresie poparcia i promowania idei dawstwa narządów. I w tym wypadku nasz dialog okazał się pionierski. 
 • 9. Rozwijaliśmy nasz portal internetowy www. przeszczep.pl, który w obecnym kształcie jest największym vortalem w kraju poświęconym zagadnieniom transplantacji. Liczba odwiedzin miesięcznych to ponad 20 tyś. a stałych odbiorców elektronicznego newslettera to ponad 900
 • 10. Stale uczestniczyliśmy w konsultacjach stowarzyszeń pacjenckich z ministerstwem Zdrowia w zakresie wprowadzanych istotnych ustaw w tym dotyczących leków itp.

3/. Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej

4/. Zarząd podjął jedną Uchwałę. Wydatkowanie opierało sie na umowach darowizny lub opiniowaniu korespondencji i zatwierdzaniu do wypłaty

5/. W roku 2005 Stowarzyszenie uzyskało dochody według podziału:

 • spadek – nie było
 • zapis – nie było
 • darowizna, środki pochodzące ze budżetu państwa lub samorządów - nie było
 • odpłatnych świadczeń itp. - nie było

z pozostałych źródeł:

 • - od osób fizycznych – 1.650,
 • - od osób prawnych, prywatnych – 72.000,
 • - wystawiono faktury osobom prawnym – 91.000,-
 • - składki członkowskie, opłaty za zjazd i inne – 31.841,05

razem przychody na kwotę 196.491,05

6/. Informacja o poniesionych kosztach

 • a/ koszty poniesione na realizacje celów statutowych – 62.286,69
 • b/ koszty poniesione na administrację – 13.677,18
 • c/ działalność gospodarcza – nie było
 • d/ pozostałe koszty – 12.820,62 7./

Dane o : zatrudnieniu

 • a/ nie dotyczy
 • b/ nie dotyczy
 • c/ nie dotyczy
 • d/ - osoba na umowę zlecenie (Główna Księgowa) – 4.300,-
 • osoby prace zlecone – 7.200,
 • - usługi menadżerskie - 2.828,00
 • e/ nie dotyczy
 • f/ nie dotyczy
 • g/ nie dotyczy
 • h/ nie dotyczy
 • i/ nie dotyczy
 • j/ nie dotyczy

 

8/. Nie było działań zleconych Stowarzyszeniu

9/. Nie było zobowiązań podatkowych na Stowarzyszeniu

§3/. W roku 2004 nie było przeprowadzanych kontroli finansowych

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Pomocy Ludziom z Uszkodzoną Wątrobą „Życie po przeszczepie” za rok 2005 podpisali

 1. Magdalena Sroczyńska- Kożuchowska
 2. Tadeusz Mika
 3. Robert Kęder
 4. Marta Wawrzynowicz-Syczewska
 5. Krzysztof Pijarowski

Warszawa dnia 14 lipca 2006

Projektowanie stron SSI