Spotkanie przedstawicieli Koalicji Hepatologicznej z Prezesem NFZ

Wersja do wydruku   

W dniu 20.07.2017 o godz 14.00 w siedzibie Centrali NFZ w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Koalicji Hepatologicznej w składzie: pp. Magdalena Kożuchowska, Elżbieta Milewska, Maria Barbara Sułkowska i p. Wiesław Czarnecki z Mazowieckiego Oddziału wojewódzkiego NFZ -reprezentujący prawa pacjenta z Prezesem NFZ p. Andrzejem Jacyną.  


Członkowie Koalicji z niepokojem odebrali informację o ogłoszonym przez NFZ przetargu tylko na 2 leki stosowane w leczeniu wirusa HCV. Prezes NFZ wyjaśnił, że co prawda przetarg obejmuje tylko 2 leki, ale o ile lekarz prowadzący uzna, że dla pacjenta korzystniejsza jest terapia którymś z pozostałych dwóch specyfików,to NFZ koszt terapii opłaci. O takiej możliwości zostaną powiadomieni dyrektorzy wszystkich 65 placówek zajmujących się tymi terapiami. Nie ma więc powodów do obaw, że z braku odpowiedniego leku pacjent może być leczony terapią dla niego  nieskuteczną, bądź mało skuteczną. Prezes zapewnił , że przetarg nie ma na celu ograniczenia liczby leczonych pacjentów, a wręcz przeciwnie. Dzięki możliwości wynegocjowania korzystniejszych / niższych cen/ leków, terapiami będzie można objąć większą grupę chorych.Program ten przewidziany jest na razie tylko na trzy miesiące / październik,listopad, grudzień 2017/, po czym w styczniu nastąpi podsumowanie i ocena skuteczności. Jeśli okaże się, że wyniki nie są zadawalające nastąpi powrót do poprzedniego modelu dystrybucji leków.Pan Prezes przychylił się  do wniosku członków Koalicji, aby w przyszłości objąć diagnostyką HCV  pacjentów z grup ryzyka zakażeń wirusem C wątroby. W ten sposób uda się objąć leczeniem część nosicieli HCV, którzy do tej pory nie wiedzą, że są zakażeni. Rozmowie towarzyszyła redaktor Małgorzata Wiśniewska z TVP. Krótka informacja o powyższych ustaleniach znalazła się w wiadomościach TVP1.

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI