Debata "Projekt Ustawy o działalności leczniczej" w Ministerstwie Zdrowia

Wersja do wydruku   

21 czerwca odbyła się w Ministerstwie Zdrowia debata na temat "Projekt Ustawy o działalności leczniczej". Ministerstwo reprezentował podsekretarz stanu Marek Tombarkiewicz. Do debaty zaproszono przedstawicieli organizacji pozarządowych reprezentujących interesy pacjentów m.in Marię Barbarę Sułkowską i Mieczysława Miłosza ze Stowarzyszenia "Życie po Przeszczepie".


Debata przebiegała w pełnej zrozumienia atmosferze. Minister wyjaśnił, że ustawa ma na celu wyrównanie szans jednostki. Daje możliwość pacjentom, którym pozwolą na to środki finansowe, aby mogli korzystać z odpłatnych świadczeń zdrowotnych w państwowych placówkach zdrowia, a nie wyłącznie w  placówkach spółek handlowych /komercyjnych/. Poszerza się w ten sposób prawa pacjenta, a nie  ogranicza możliwości  dostępu do procedur. Pozwala to na korzystanie za dopłatą z lepszych terapii, droższych i lepszych świadczeń diagnostycznych czy operacyjnych. Usługi gwarantowane będą realizowane tak jak dotychczas, nie ma mowy o ich ograniczeniu. Z czasem będzie rosła dostępność do tych terapii wraz ze wzrostem puli środków publicznych przeznaczonych na leczenie. Dofinansowanie leczenia szpitalnego będzie rosło z roku na rok.
Niepokój przedstawicieli pacjentów budziło :
* czy przypadkiem szpitale zbudowane ze środków publicznych nie będą wykorzystane do działań komercyjnych;
* czy w ten sposób nie wydłużą się kolejki pacjentów oczekujących na terapie gwarantowane;
* czy nie obniży się standard terapii w publicznej służbie zdrowia;
* czy nie należy uwzględnić dopłat do procedur np. lepsze soczewki czy endoprotezy od gwarantowanych, a nie kupowanie całej procedury;
Pan Minister zapewnił, że działalność szpitali będzie wnikliwie kontrolowana i nie będzie miejsca dla żadnych wypaczeń. Kolejki oczekiwania na terapie gwarantowane skrócą się, bo odejdą ci którzy  terapie zakupią. Procedury odpłatne będą wykonywane poza godzinami pracy placówek, a wiec nie ma mowy o ograniczeniu terapii gwarantowanych ani o obniżeniu standardu.
Padła propozycja aby konkretne zapisy znalazły się w Ustawie lub wraz z Ustawą zostało wydane rozporządzenie w tej sprawie.
Na tym debatę zakończono wspólnym pamiątkowym zdjęciem .

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI