Dobre wiadomości dla chorych na WZW C

Wersja do wydruku   

Na ostatnim kongresie EASL (Europejskie Towarzystwo Badań nad Wątrobą), który odbył się w połowie kwietnia 2014 roku w Londynie, naukowcy zaprezentowali obiecujące wyniki. Przedstawiono między innymi rezultaty badań które dają nadzieję osobom z nawrotem wirusowego zapalenia wątroby typu C po transplantacji.


U 104 pacjentów po przeszczepie wątroby z aktywnym wirusem typu C zastosowano połączenie trzech leków (sofosbuvir, rybaviryna, interferon). Po leczeniu u 62% pacjentów uzyskano poprawę stanu ogólnego (zmniejszenie epizodów dekompensacji wątroby- encefalopatia ,wodobrzusze). Potwierdzeniem był brak replikacji wirusa po 12 miesiącach od rozpoczęcia leczenia – ważny wskaźnik skuteczności leczenia w wzw C. Terapia była dobrze tolerowana.

Sekretarz EASL prof. Patrycja Burra z Uniwersytetu w Padwie stwierdziła: "Aktualnie nie ma skutecznego sposobu leczenia tej grupy pacjentów. Przedstawione wyniki leczenia z zastosowaniem sofosbuvir-u są obiecujące. Dla pacjentów z zaawansowaną niewydolnością wątroby z powodu wzw C , przeszczep wątroby jest szansą.Dla tych osób które po transplantacji mają nawrót infekcji , jest bardzo ważne by móc zaproponować możliwość poprawy jakości życia.”

W innym doniesieniu naukowcy przedstawili informacje o dobrym rokowaniu dla większości pacjentów z łagodnym nasileniem wzw C rok po transplantacji wątroby. W grupie 172 pacjentów po transplantacji w latach 1999-2012 z powyższym rozpoznaniem po obserwacji sześcioletniej ryzyko utraty przeszczepu związane z infekcją wzw C wyniosło 3% po 5 latach i 10% po 10 latach od transplantacji.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest częstą przyczyna transplantacji wątroby. W Europie marskość spowodowana wzw C stanowi 40% przypadków osób zgłaszanych do przeszczepu.

W Europie rocznie wykonuje się ponad 5,500 transplantacji wątroby, w Polsce około 220.

Najnowsze rekomendacje w leczeniu WZW C

 

 

opr na podstawie MNT i EASL  1P 

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI