Dane kontaktowe

Wersja do wydruku   

Kontakt:
Stowarzyszenie "Życie po przeszczepie"
ul. Broniewskiego 2, 71-460 Szczecin
tel. +48 723-699-995
e-mail: stowarzyszenie@przeszczep.pl

 

Stowarzyszenie "Życie po przeszczepie"

ul. Broniewskiego 2


71-460 Szczecin

 
e-mail: stowarzyszenie@przeszczep.pl


tel.+48 882-282-401

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt w sprawach związanych ze stroną internetową lub forum:

Bartłomiej Wilk - bartlomiej@przeszczep.pl tel. +48 506 22 77 11

Stowarzyszenie zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń w dniu 27.04.2001 przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000009505.

Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (od września 2004)

Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej nadał Stowarzyszeniu za pośrednictwem Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze o/ w Gorzowie numer indentyfikacyjny REGON: 211183402.

Numer Indentyfikacji Podatkowej 5961621007

Konto bankowe Stowarzyszenia "Życie po przeszczepie". Nr 43 1500 1416 1214 1001 2125 0000

Projektowanie stron SSI