Historia stowarzyszenia

Wersja do wydruku   

 

                                                                   Stowarzyszenie Pomocy Ludziom z Uszkodzoną Wątrobą
"ŻYCIE PO PRZESZCZEPIE"
Pierwszy rząd od prawej : Krzysztof Wasiluk, Celina Dominik, transplantalog Roman Kostyrka, Edyta Hałuszczak, Zofia Pastucha, Maria Dworak. Drugi rząd od prawej : Krzysztof Pijarowski, Anna Jaszek, Anna Bajwoluk, Bożena Płotek, Danuta Busse. Trzeci rząd od prawej:
dr Marta Wawrzynowicz - Syczewska, Roman Polny, Anna Radomska, Anna Krzak, Marzena Słabowska, ostatni, górny rząd: Janusz Mielcarz, dr Cezary Pakulski.

 * - osoby zmarłe


Podstawowy skład założycieli Stowarzyszenia "Życie po przeszczepie" Zdjecie zrobiono w Rokitnie w dniu 17.10.2000 podczas I Zjazdu osób po przeszczepie wątroby dokonanym przez zespół doktora Romana Kostyrki ze Szczecina.


Stowarzyszenie Pomocy Ludziom z Uszkodzoną Wątrobą "Życie po przeszczepie" zawiązało się podczas I Zjazdu Osób Po Przeszczepie Wątroby dokonanym przez zespół transplantacyjny doktora Romana Kostyrki ze Szczecina.
Zjazd odbył się w dniach 16-18 października 2000 r w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie koło Gorzowa Wlkp. w woj. lubuskim. Było to pierwsze spotkanie wszystkich osób przeszczepionych w ośrodku szczecińskim w latach 1996 - 2000.

Kolejny, II Ogólnopolski Zjazd we wrześniu 2001 roku rozszerzył działalność Stowarzyszenia o pacjentów operowanych w pozostałych, krajowych ośrodkach transplantacyjnych a także ośrodkach zagranicznych. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia przyjęło zmianę w Statucie polegającą na możliwości tworzenia oddziałów Stowarzyszenia.
Pierwszym oficjalnym oddziałem jest placówka warszawska kierowana przez viceprezesa ZG i sekretarza Stowarzyszenia Magdalenę Śroczyńską - Kożuchowską

III Zjazd Stowarzyszenia miał po raz pierwszy miejsce w Warszawie. Gospodarzem spotkania był oddział warszawski Stowarzyszenia.

Podczas IV Zjazdu Stowarzyszenia, który odbył się w październiku 2003 w Rokitnie na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia dokonano skwitowania władz kadencji 2001-2003 i wybrano nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną na kadencję 2003-2006. WZCz Stowarzyszenia dokonało zmian w Statucie przygotowujących Stowarzyszenie "Życie po przeszczepie" do statusu organizacji pożytku publicznego.

V Zjazd Stowarzyszenia odbył się w Warszawie, VI w Rokitnie a VII znowu w Warszawie

Zgodnie z założeniem statutu Stowarzyszenie działa na trzech płaszczyznach.

Pierwsza to propagowanie wiedzy na temat:

  • przeszczepów wątroby jako jedynej skutecznej drogi całkowitego wyleczenia marskości wątroby,
  • ośrodków transplantologii wątroby w Polsce,
  • możliwości bezpośrednich kontaktów z ośrodkami i chirurgami zespołów transplantacyjnych

Druga, to pomoc psychologiczna osobom oczekującym na przeszczep poprzez możliwość bezpośrednich kontaktów z osobami po przeszczepie.

Trzeci blok zagadnień to szeroko pojęte działania zmierzające do zmiany świadomości społeczeństwa w zakresie możliwości pobierania narządów od dawców. Przełamywanie oporu rodzin zmarłych dawców wobec propozycji pobierania narządów do transplantacji.
Te ostatnie działania Stowarzyszenie zamierza realizować wespół z Kościołem Katolickim w Polsce.


  • Przezes Zarządu Głównego - Eugeniusz Rydel - Kwidzyn
  • Członek ZG - Emilian Pilch - Szczecin
  • Członek ZG - Arkadiusz Bojarun - Szczecin
  • Członek ZG - Bartłomiej Wilk - Jasło
  • Członek ZG - Marta Wawrzynowicz- Syczewska - Szczecin
  • Członek ZG - Teresa Bula - Katowice
  • Członek ZG - Monika Siekierka - Bydgoszcz
Projektowanie stron SSI