Możliwości ustawy o pożytku publicznym

Wersja do wydruku   

Od 1 stycznia 2004 roku każdy podatnik będący osobą fizyczną może w rocznym zeznaniu podatkowym pomniejszyć kwotę należnego podatku o sumę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego – do wysokości odpowiadającej 1% należnego podatku.

Warunkiem jaki należy spełnić, by ubiegać się o zwrot tej części podatku, jest wymóg dokonania wpłaty tej kwoty przez podatnika na konto organizacji pożytku publicznego od 1 stycznia 2004 r. do momentu złożenia zeznania podatkowego.

Jest to zgodne z art. 27 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873) Z dniem 16 września 2004 r. również Stowarzyszenie "Życie po przeszczepie" otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego.

Co to jest organizacja pożytku publicznego ?.

Podstawą prawną jest wyżej powołana ustawa, która w art.3 ust.1 mówi tak: „Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczne, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie” natomiast w art. 4 ust. 1 pkt. 5: „ochrony i promocji zdrowia”.

W Polsce jest to nowa idea, niestosowana do tej pory ani w stosunku do podatników, ani do organizacji społecznych. Rozwiązanie to zostało przeniesione z Węgier, gdzie funkcjonuje od 1996 r. Podobny system panuje w również w innych krajach Europy Środkowej, np. na Litwie, gdzie nawet możliwości odpisu podlegają 2% podatku.

Pojawiający się po raz pierwszy w  roku 2004 odpis podatkowy stwarza podatnikowi – osobie fizycznej możliwość podjęcia decyzji o przeznaczeniu 1% swojego podatku.

Podatnik może przekazać część podatku należnego fiskusowi na wsparcie organizacji, które realizują działania pożytku publicznego. Może wesprzeć swoimi pieniędzmi działania organizacji w swojej społeczności lub w innych częściach Polski lub świata.

Każdy z nas może dzięki temu w sposób świadomy przyczynić się do rozwiązywania konkretnego problemu czy poprawy sytuacji osób nie radzących sobie w życiu. Rozwiązanie, choć wzorowane na węgierskim, w przypadku Polski wygląda trochę inaczej. Otóż, każdy podatnik, który w okresie po zakończeniu roku podatkowego do dnia, w którym składa roczne zeznanie podatkowe za rok poprzedni dokonał wpłaty na konto wybranej organizacji pożytku publicznego (np. Stowarzyszenia "Życie po przeszczepie"), może odpisać sobie wpłaconą kwotę od kwoty podatku należnego, do wysokości 1 % tego podatku. Wpłata na konto – by móc ją odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) – musi być udokumentowana (przelew bankowy lub pocztowy).

Jeżeli podatnik będzie miał nadpłatę podatku – otrzymuje zwrot tej kwoty z urzędu skarbowego. Wpłata musi zostać dokonana wyłącznie na rzecz organizacji pożytku publicznego. Odpis 1% nie znosi możliwości odliczenia od dochodu darowizny. Jednak warunki dokonania odpisu darowizny w przypadku osoby fizycznej zmieniły się od 1 stycznia 2004 r. Obecnie można odliczyć darowiznę pod warunkiem, że została ona przekazana na realizację zadań pożytku publicznego. Druga istotna zmiana, to możliwość odpisania od dochodu jedynie 350 złotych niezależnie od wysokości dochodu i wysokości przekazanej darowizny.

Tak więc, zadecyduj o swoim podatku i przekaż go organizacji pożytku publicznego. Konto bankowe Stowarzyszenia "Życie po przeszczepie" : 43 1500 1416 1214 1001 2125 0000 Kredyt Bank S.A. o/Gorzów Wlkp.  

Więcej na temat organizacji pożytku publicznego i zasad finansowania tychże organizacji w portalu www.pozytek.ngo.pl

Projektowanie stron SSI