III Zjazd Stowarzyszenia - Warszawa 2002

Wersja do wydruku   

III Zjazd Stowarzyszenia Pomocy Ludziom z Uszkodzoną Wątrobą "Życie po przeszczepie" odbył sie w Warszawie w dniu 21 września 2002 r.
Dzięń później miała miejsce msza św w intencji osób zmarłych, które przekazały swoje organy do transplantacji.

W Zjeździe wzięło udział ponad 30 członków Stowarzyszenia , głównie członków oddziału warszawskiego i tyle samo gosci zaproszonych.
Wśród gości zaproszonych w Centrum Badań Kosmicznych PAN, miejscu gdzie odbywał się Zjazd, pojawili się m.in. prof. Wojciech Rowiński z Krajowej Rady Transplantacyjnej, prof. Bogdan Michałowicz i doc. Paweł Nyckowski ze Szpitala na ul. Banacha, dr Urszula Ołdakowska, dr Elżbieta Laowska, prof. Liliana Gradowska, dr Zofia Rancewicz ze Szpitala na ul.Lindleya, prof. Piotr Zaborowski ze Szpitala na ul.Wolskiej.
Wiele osób nie mogło przybyć na zjazd, ale otrzymaliśmy od nich serdeczne listy informujące o popieraniu naszej działalności. Napisał prof.Andrzej Habiora prof. Mark Krawczyk, doc. Krzysztof Zieniewicz.

(foto)...w kuluarach rozmawiali ci którzy ratowali życie i ci którym je ratowano. Na pierwszym planie transplantolog prof. Bogdan Michałowicz

Jako skromny wyraz naszej ogromnej wdzięczności - każdy przedstawiciel ekip medycznych dostał od członków Stowarzyszenia po różyczce mercedes ( tak nazywa się także chirurgiczne cięcie, które zwykle towarzyszy przeszczepowi wątroby).


W pierwszej części spotkania omówiono dokonania Stowarzyszenia w okresie ostatniego roku m.in. budowę struktur i zjednoczenie środowiska pacjentów po przeszczepie wątroby operowanych w klinikach Warszawy i Szczecina. Prezes Stowarzyszenia Krzysztof Pijarowski przedstawił także plany działalności na najbliższe miesiące i lata.

Wiele miejsca aktualnemu stosunkowi społeczeństwa do problematyki transplantacji a głównie możliwości pobierania organów do przeszczepów poświecił w swoim wystąpieniu prof. Wojciech Rowiński, który przedstawił m.in. wyniki przeprowadzanych przez Demoskop badań. Według badań Demoskopu 39% ogółu Polaków jest przychylnie nastawiona do pobierania narządów od zmarłego, ale aż 55% respondentów nie zgodziłoby się na pobranie narządu po swoim zgonie. Sprzeciw wobec pobrania narządów do przeszczepu w rejestrze sprzeciwów wyraziło zaś niecałe 1% Polaków. Badania zrealizowano z inicjatywy Krajowej Rady Transplantacyjnej i Instytutu Transplantologii Akademii Medycznej w Warszawie.
Prof. Witold Rowiński zwrócił uwagę na bezwzględną konieczność organizowania w Polsce akcji medialnych poświęconych tej właśnie problematyce.

Zjazd stał się także okazją do wykładów na temat zapobiegania zakażeniem HBV poddając się szczepieniom ochronnym. Wykłady przygotował lider na rynku szczepionek przeciwko wirusowi B firma GlaxoSmithKline a poprowadzili je doc. Paweł Nyckowski i dr Grażyna Dulny.


Popołudniowe obrady III Zjazdu Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie” zdominowało Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, które przyjęło roczne sprawozdanie zarządu i bilans za ostatni rok a także udzieliło absolutorium zarządowiWalne Zgromadzenie wybrało także na pierwszą 3 letnią kadencję władze Oddziału w Warszawie. Prezesem Oddziału wybrana została dr Magdalena Sroczyńska – Kożuchowska.

 

Wspólny wieczór stał się miłą okazją do towarzyskiego spotkania członków Stowarzyszenia.
(foto)... nie zabrakło okazji do zdjecia grupowego ( obok po prawej)

 

 

 

W niedzielę, 22 września, spotkaliśmy się ponownie na Mszay Świętej w intencji zmarłych osób, których organy ofiarowano do przeszczepów. Msza odprawiona została w kościele Św.Marcina na warszawskiej Starówce. Dotarli na nią także niektórzy lekarze, którzy nie mogli być z nami w sobotę.


Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie” wyraża swoje podziękowanie Firmie GlaxoSmithKline za wsparcie finansowe III Ogólnopolskiego Zjazdu Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie” oraz Firmie LINUST – Izabela Kołodziejska za pomoc w organizacji Zjazdu.

Projektowanie stron SSI