5. Opis operacji

Wersja do wydruku   

Pani Maria Sułkowska 14.01.2000 VIB

oper. Zieniewicz Paluszkiewicz Nyckowski/Krawczyk Najniger/Patkowski Dudek/Skwarek

anest. Gelo/Siciński

Rozpoznanie: Pierwotna żółciowa marskość wątroby.

Operacja: Ortotopowe przeszczepienie wątroby sposobem piggy-back.


Opis: W prawej pachwinie wypreparowano ż. (żyłę) odpiszczelową wielką do założenia kaniuli do pompy żylnej. W lewej pasze wypreparowano bardzo wąską ż. pachową. Cięciem pod oboma łukami żebrowymi otwarto jamę brzuszną. Wątroba dość duża, ze średnio zaawansowanymi zmianami marskimi - makroskopowo. Średnio nasilone objawy nadciśnienia wrotnego. Splenomegaloa. Niewielka ilość płynu puchlinowego. Pobrano go na posiew. Uwolniono wątrobę z więzadeł. Założono tasiemki pod ż. główną dolną pod wątrobą i nad wątrobą. Rozpreparowano więzadło wątrobowo- dwunastnicze. Zidentyfikowano jego elementy. Odcięto przewód żółciowy wspólny. Wypreparowano kolejno t. (tętnicę) wątrobową prawą i lewą wraz z dodatkowymi naczyniami do segmentu 3 i 4. Wypreparowano żyłę wrotną z otaczających tkanek limfatycznych. Ze względu na cienką żyłę pachową i korzystne warunki anatomiczne podjęto decyzję o usunięciu wątroby z zachowaniem ż. głównej dolnej. Sukcesywnie wypreparowywano i podkłuwano bądź klipsowano naczynia żylne dochodzące od wątroby do ż. głównej dolnej. Pod prawą żyłą wątrobową oraz pod wspólne ujście lewej i środkowej ż. wątrobowej założono grube podwiązki. Podkłuto, podwiązano i przecięto naczynia tętnicze. Zamknięto klemem ż. wrotną, by spróbować jak chora toleruje ten manewr i czy nie trzeba wykonywać czasowego shuntu porto-cavalnego. Nie stwierdzono zaburzeń hemodynamicznych. Zamknięto ż. wrotną i odcięto ją we wnęce wątroby. Następnie założono klemy naczyniowe na żyły wątrobowe, przecięto żyły, wątrobę usunięto, a żyły zaszyto szwami Prolenowymi 3/0. Kontrola hemostazy. Następnie zaszyto Prolenem 4/0 oba końce żyły głównej dolnej dawcy. Rozcięto ż. główną dolną biorczyni z zachowaniem części przepływu przez żyłę. Nie obserwowano zaburzeń hemodynamicznych. Przecięto ż. główną biorczyni wzdłuż jej osi na odcinku ok. 6 cm i dwoma ciągłymi szwami Prolen 3/0 zeszyto obie żyły główne bok po boku. Płukanie graftu w trakcie zespolenia pl. Ringera, poziom potasu - 3 mmol/l. Ze względu na wchłanialne klipsy klem Satyńskiego przepuszczał niewielkie ilości krwi. Następnie zaadaptowano długości i przekroje żył wrotnych i wykonano zespolenie koniec do końca dwoma ciągłymi szwami Prolen 5/0 z growth factor ok. 10 mm. Reperfuzja z 30 sek. spadkiem ciśnienia do ok. 70 mm Hg. Poza tym bez problemów. Całkowity czas zimnego niedokrwienia ok. 12 godz. Podwiązano dwa naczynia żylne krwawiące po reperfuzji w ok. wnęki wątroby i ok.. żyły głównej graftu pod przeponą. Płukanie wątroby i jamy otrzewnej ciepłą solą fizjologiczną.

Od tego momentu operacje przejęli doc. Nyckowski i prof. Krawczyk z asystą. Zespolenie tętnicze łaty aortalnej graftu z miejscem rozwidlenia tętnicy wątrobowej wtórnej na właściwą i żołądkowo-dwunastniczą biorczyni pojedynczymi szwami Prolen 6/0. Po zespoleniu dobry przepływ. Cholecystektomia. Zespolenie przewodów żółciowych koniec do końca - po adaptacji długości - pojedynczymi szwami PDS 6/0 z drenem Kehra 8F. W trakcie zabiegu wątroba zaczęła produkować żółć. Kontrola hemostazy. Wycinek z wątroby. Obfite płukanie jamy brzusznej. 3 pary drenów Redona pod prawą i lewą kopułę przepony oraz pod wątrobę i więzadło wątrobowo-dwunastnicze. Szwy warstwowe powłok. Szwy pachy i pachwiny. Szwy na skórę. Opatrunek.

Wątrobę przesłano do badania histopatologicznego. Anestezjolog dba aby pacjent przebył zabieg w możliwie najlepszej formie. Wyrównana jest utrata krwi i innych substancji. Po operacji pacjent nie jest budzony i przewozi się go do Oddziału Intensywnej Terapii.

Projektowanie stron SSI