1 % dla Stowarzyszenia 'Życie po przeszczepie'

Wersja do wydruku   

Każda Państwa złotówka wpłacona w ramach ustawy o 1% dla Organizacji Pożytku Publicznego na nasze konto pomoże nam zwiększać szanse ludzi oczekujących na przeszczepienie.

Stowarzyszenie „Życie po przeszczepie” jest Organizacją Pożytku Publicznego, więc każdy, kto płaci podatek dochodowy od osób fizycznych, może przekazać 1% od tego podatku na propagowanie idei transplantacji przez naszą organizację.

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2007 roku zapisami art.45 ust. 5c-5g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz.176 z późniejszymi zmianami) oraz art. 21 ust. 3a-3d ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144,poz.930 z póź.zm.) urzedy skarbowe zostały zobowiązane do przekazywania na wniosek podatnika kwoty 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).

Osoby, które zechcą przekazać 1% podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia "Życie po przeszczepie" proszone są o wpisanie w formularzu podatkowym numeru Krajowego Rejestru Sądowego

(KRS) 0000009505 


 

Rozlicz PIT z PITax.pl

 

Do celów rozliczenia podatku 1% ustanowiono nowy numer konta bankowego (zgodnie z ustawą)

04 1500 1416 1214 1002 0739 0000 Bank Zachodni WBK.


Projektowanie stron SSI