Prelekcja w Gdańsku

Wersja do wydruku   

 

W spotkaniu uczestniczyło ok. 100 uczniów szkoły. Eugeniusz Rydel w swoim wystąpieniu nawiązał do powstania Stowarzyszenia, omówił cele jakie przed Stowarzyszeniem stoją, czym się zajmuje i co chce swoją działalnością osiągnąć.

W dalszej części zapoznał zebranych z zagrożeniami jaki niosą za sobą wirusy B i C wątroby, jakie mogą być skutki nie wykrycia w organizmie w czasie tych wirusów, prowadzących do marskości wątroby, a w konsekwencji do przeszczepu tego narządu.

Na koniec przedstawił własną historię przeszczepu wątroby, która miała miejsce 10 lat temu.

Pani koordynator Iwona Skóra zaprezentowała film pt. ESPERANZA tematycznie związany z historią transplantacyjną, a następnie omówiła aspekty medyczne dotyczące transplantacji po przez obowiązujące prawo w Polsce, jak również procedury jakie występują przy stwierdzeniu śmierci mózgu i pobieraniu narządów od ludzi zmarłych. Na koniec przedstawiła dane statystyczne obrazujące nasz kraj w Europie pod względem ilości przeprowadzonych transplantacji, gdzie wypadamy bardzo słabo w porównaniu z krajami skandynawskimi.

Ponadto w czasie prelekcji została przeprowadzona ankieta naukowa ze znajomości tematu transplantacyjnego przez uczniów przed i po prelekcji.

Przygotował : Eugeniusz Rydel

więcej zdjęć w galerii

 

Komentarze

Brak komentarzy do tego artykułu

Zaloguj się, aby dodawać komentarze

Projektowanie stron SSI