O czym warto rozmawiać?

Wersja do wydruku   
Na pytanie: "Czy rozważyłbyś oddanie narządu dla osoby nieznanej,twierdząco odpowiedziało 49% respondentów.Ten rodzaj dawców W Polsce nie jest rozważany,okreslany jako dawca altruistyczny lub Dobry Samarytanin.
Oddawanie narządów za życia jest coraz bardziej znaną i akceptowaną forma leczenia osob z nieodwracalnym uszkodzeniem nerek i wątroby. Z roku na rok poprawia sie bezpieczeństwo i skuteczność wykonywanych zabiegów. Sytuacja taka sprawia że więcej osob decyduje się na oddanie nerki czy płata wątroby bliskiej osobie która tego potrzebuje. Wynika to również z przeprowadzonego badania,osoby majace świadomość potrzeby,decydują się na oddanie narządu- dodaje autor opracowania dr Prieto - kierownik zespołu transplantologów w klinice w Rochester. 
Lepsza znajomość procesów regeneracyjnych wątroby, techniki laparoskowe stosowane przy pobieraniu nerek,powodują,że dawcy żywi są bezpieczniejści oraz skracany jest okres zdrowienia po operacji. Utworzenie listy osób niespokrewnionych z niezgodną grupą krwi pozwala na przeprowadzenie przeszczepu pomimo braku zgodności pomiedzy dawcą a bliskim - biorcą, poprzez dobór dawcy i biorcy w ramach listy. 
W podobnym badaniu w roku 2001 na tak postawione pytaie o gotowść oddania nerki bliksiej osobie twierdząco odpowiedziało 74% respondentów oraz 24% oddało by barzad osobie nieznajomej. 
W badaniu pytano również o deklaracje oddania narządów po smierci do transplantacji która wyniosła 61% z tego 51% spormalizowało swoją wolę rejestrując sie w rejestrze dawców (w USA obowiązuje zgoda wprost). 
Autorzy podkreślają,że najczęściej deklaracje wypełniają osoby w przedziale wiekowym 35-44 lata. Wnioskują również,że osoby w starszych grupach nie znają faktu,że wiek nie jest przeciwskazaniem dla oddania narządów do transplantacji.
Dla porównania wyniki ankiety przeprowadzonej wśród Polaków w sierpniu 2012 roku w trakcie "Akcji Nadmorskiej - o czym warto porozmawiac na plaży." 

Na pytanie: "Czy rozważyłbyś oddanie narządu dla nieznanej osoby?", twierdząco odpowiedziało 49% respondentów. W Polsce oddanie narządu osobie niespokrewnionej emocjonalnie, rodzinnie jest zabronione (w kulturze anglosaskiej  taka osoba określana jest jako dawca altruistyczny lub Dobry Samarytanin).

Oddawanie narządów za życia jest coraz bardziej znaną i akceptowaną forma leczenia osób z nieodwracalnym uszkodzeniem nerek i wątroby. Z roku na rok poprawia sie bezpieczeństwo i skuteczność wykonywanych zabiegów. Sytuacja taka sprawia, że więcej osob decyduje się na oddanie nerki czy płata wątroby bliskiej osobie która tego potrzebuje. Wynika to również z przeprowadzonego badania,osoby majace świadomość potrzeby,decydują się na oddanie narządu- dodaje autor opracowania dr Prieto - kierownik zespołu transplantologów w klinice w Rochester. Lepsza znajomość procesów regeneracyjnych wątroby, techniki laparoskopowe stosowane przy pobieraniu nerek,powodują,że dawcy żywi są bezpieczniejści oraz skracany jest okres zdrowienia po operacji. Rownież utworzenie listy osób niespokrewnionych z niezgodną grupą krwi, daje szansę na przeprowadzenie przeszczepu pomimo braku zgodności pomiedzy dawcą a bliskim - biorcą ("przeszczep domino"). 

W podobnym badaniu w roku 2001 na tak postawione pytanie o gotowość oddania nerki bliksiej osobie twierdząco odpowiedziało 74% Amerykanów  oraz 24% oddało by narząd osobie nieznajomej. 

W badaniu pytano również o deklaracje oddania narządów po śmierci do transplantacji która wyniosła 61% z tego 51% sformalizowało swoją wolę wpisując się w rejestrze dawców (w USA obowiązuje zgoda wprost). Autorzy podkreślają,że najczęściej deklaracje wypełniają osoby w przedziale wiekowym 35-44 lata. Wnioskują również,że osoby w starszych grupach nie znają faktu,że wiek nie jest przeciwwskazaniem dla oddania narządów do transplantacji.

Dla porównania wyniki ankiety przeprowadzonej wśród Polaków w sierpniu 2012 roku w trakcie "Akcji Nadmorskiej - o czym warto porozmawiać na plaży." 

Zgoda na oddanie narządów do transplantacji

 

 

autor 1P

Komentarze

Brak komentarzy do tego artykułu

Zaloguj się, aby dodawać komentarze

Projektowanie stron SSI