II Zjazd Stowarzyszenia Rokitno - 2001

Wersja do wydruku   

II Ogólnopolski Zjazd Osób po przeszczepie wątroby - Rokitno 2001Efektem rocznej działalności Stowarzyszenia był drugi, tym razem ogólnopolski, zjazd osób po przeszczepie wątroby. Tym razem do Rokitna, obok lekarzy i transplantologów, zjechały osoby po transplantacji wątroby w Szczecinie i Warszawie a jedna osoba przebyła przeszczep w klinice, w Wiedniu.Bez zbiorowego zdjęcia się nie obyło...

Zjazd miał za zadanie zjednoczyć polskie środowisko osób po przeszczepie wątroby. Program Zjazdu przewidywał m.in. wieczorne spotkania i rozmowy a także wycieczkę.

Celem naszej wycieczki był Międzyrzecki Rejon Umocniony, drugi pod względem wielkości systemu fortyfikacyjny w Europie ( po Linii Maginota).


Zeszliśmy kilka pięter pod ziemię i maszerowaliśmy systemem podziemnych korytarzy.

Radość ze zdobycia fortyfikacji była ogromna...

Był czas i na zdjęcia pamiątkowe: profesor Stanisław Zieliński z "przeszczepem nr 1 - Krzysztofem Wasilukiem i przeszczepem nr.2 - Marią Dworak " . Transplantacje wykonane w ośrodku szczecińskim w roku 1996.

Jedno z os tanich zdjęć Marzeny Słabowskiej ze swoim transplantologiem dr Romanem Kostyrką. Marzena Słabowska zmarła dwa miesiące później.Bardziej oficjalny program zjazdu to Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Pomocy Ludziom z Uszkodzoną Wątrobą podczas, którego udzielono absolutorium władzom za pracę w ciągu ostatniego roku oraz wytyczono nowe kierunki działania. Zatwierdzono utworzenie oddziału w Warszawie oraz przyjęto, że miejscem kolejnego III Zjazdu będzie Warszawa.

W przeddzień wyjazdu odbyła się dyskusja panelowa, w której wzięli udział m.in. prof. Stanisław Zieliński - pionier polskiej transplantologii, prof. Anna Boroń - Kaczmarska PAM Szczecin - zakaźnik, dr Marta Wawrzynowicz-Syczewska -PAM Szczecin zakaźnik, dr Cezary Pakulski PAM Szczecin anestezjolog , dr Jacek Smykał - zakaźnik Zielona Góra.

Pionier polskiej transplantologii - pierwszy z polskich chirurgów podjął się w latach osiemdziesiątych przeszczepu wątroby.

Już po raz drugi cały zjazd sponsorowany był przez gorzowskiego producenta telefonicznych kart TELEFONICA Sp. z o.o. Odział w Gorzowie.

Uczestnicy zjazdu oraz goście zaproszeni próbowali odpowiedzieć na pytanie w jakim zakresie Stowarzyszenie Pomocy Ludziom z Uszkodzoną Wątrobą " Życie po przeszczepie" może pomóc transplantologiom w zakresie pomocy psychologicznej osobom kierowanym na przeszczepy a także w szerzeniu idei transplantacji.

Nie wszystko o czym mówił oddział szczeciński podobało się Warszawie...
Magdalena Kożuchowska kierująca oddziałem w Warszawie i prezes Stowarzyszenia Krzysztof Pijarowski.

Miejscami dyskusja stawała się naprawdę ciekawa...

Ogólnie wniosek z dyskusji to stwierdzenie, że o transplantacji należy ciągle mówić i pisać by społeczeństwo zrozumiało, że ta właśnie forma leczenia nie jest już eksperymentem .
Przekonywać należy zarówno społeczeństwo ale także niestety niektórych lekarzy...

Tradycją Zjazdów jest msza św. w intencji dawców organów.

Homilię poświęconą transplantacji wygłosił ks. Kanonik Tadeusz Kondradzkii - Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Rokitniańskiej w Rokitnie.

WYŁĄCZNYM SPONSOREM ZJAZDU BYŁA :

Projektowanie stron SSI